Hiển thị tất cả 277 kết quả

-17%
2.500.000 
-13%
3.500.000 
-10%
2.700.000 

KT: 1m8*60*1m9

Gỗ MDF

Mới 98%

-22%
700.000 

KT: 0.8×0.5×1.0(m) Chất liệu: Nhựa Màu sắc: Trắng Tình trạng: Mới 98%

Liên hệ

KT: 2.4×0.35×0.40(m) Chất liệu: Ván MFC Màu sắc: Vân gỗ Tình trạng: Mới 99%

-10%
2.700.000 
-31%
2.200.000 
-19%
690.000 

KT: 1.0×0.6×0.75(m)
Chất liệu: Ván MDF
Màu sắc: Vân gỗ
Tình trạng: Mới 90%

-13%
2.800.000 

KT: 1.6×8.0×0.75(m)
Chất liệu: MDF
Màu sắc: Nâu
Tình trạng: Mới 99%

-24%
380.000 

Chất liệu: Lưới
Màu sắc: Đen, Xanh lá
Tình trạng: Mới 95%

-24%
650.000 

KT: 1.2×0.6×0.75(m)
Chất liệu: Ván MDF
Màu sắc: Trắng Nâu
Tình trạng: Mới 95%

-11%
850.000 

KT: 1.2×0.6×0.75(m)
Chất liệu: Ván MDF
Màu sắc: Trắng Nâu
Tình trạng: Mới 95%

-25%
450.000 

Chất liệu: Lưới
Màu sắc: Đen, Đỏ
Tình trạng: Mới 95%

-5%
520.000 

KT: 1.2×0.6×0.75(m)
Chất liệu: Sắt, MDF
Màu sắc: Vân gỗ
Tình trạng: Mới 99%

-25%
450.000 

Chất liệu: Lưới
Màu sắc: Đen, Xanh lá
Tình trạng: Mới 95%

-25%
450.000 

Chất liệu: Lưới
Màu sắc: Xanh dương
Tình trạng: Mới 95%

-13%
650.000 

Chất liệu: Lưới
Màu sắc: Đen
Tình trạng: Mới 95%

-17%
750.000 

Chất liệu: Vải Nỉ
Màu sắc: Xám
Tình trạng: Mới 90%

-10%
450.000 

Chất liệu: Vải Nỉ
Màu sắc: Xanh dương
Tình trạng: Mới 95%

-20%
400.000 

Chất liệu: Vải Nỉ
Màu sắc: Đỏ
Tình trạng: Mới 90%

-15%
550.000 

Chất liệu: Da
Màu sắc: Kem
Tình trạng: Mới 95%

-20%
1.200.000 

KT: 1.8×0.8×0.75(m)
Chất liệu: Ván MDF
Màu sắc: Vân gỗ
Tình trạng: Mới 90%

-17%
-92%
499.000 

KT: 1.0×0.6×0.75(m)
Chất liệu: Ván MDF
Màu sắc: Vân gỗ
Tình trạng: Mới 90%

-25%
450.000 

Chất liệu: Vải Nỉ
Màu sắc: Xám
Tình trạng: Mới 90%

-17%
750.000 

Chất liệu: Da
Màu sắc: Đen
Tình trạng: Mới 95%

-22%
2.500.000 

KT: 1.6×1.6×0.75(m)
Chất liệu: MDF
Màu sắc: Vân gỗ
Tình trạng: Mới 95%

-10%
4.500.000 

KT: 1.6×1.6×0.75(m)
Chất liệu: Sắt, MDF
Màu sắc: Đen, Vân gỗ
Tình trạng: Mới 95%

-40%
300.000 

KT: 0.8×0.5×0.75(m)
Chất liệu: Sắt, MDF
Màu sắc: Vân gỗ
Tình trạng: Mới 95%

-20%
600.000 

KT: 1.2×0.7×0.75(m)
Chất liệu: Ván MFC
Màu sắc: Vân gỗ
Tình trạng: Mới 95%

-18%
4.500.000 
-26%
1.850.000 

KT: 1.2×2.4×0.75(m)
Chất liệu: MDF
Màu sắc: Đen
Tình trạng: Mới 95%

-17%
500.000 

Chất liệu: Da, Gỗ
Màu sắc: Đen
Tình trạng: Mới 95%

-27%
4.400.000 
-33%
300.000 

Chất liệu: Da
Màu sắc: Đen
Tình trạng: Mới 95%

-15%
550.000 

Chất liệu: Lưới
Màu sắc: Đen
Tình trạng: Mới 95%

-6%
1.500.000 

KT: 1.4×0.7×0.75(m)
Chất liệu: MDF
Màu sắc: Trắng Nâu
Tình trạng: Mới 99%

-13%
7.400.000 
-17%
250.000 

Chất liệu: Sắt, Nhựa
Màu sắc: Xanh
Tình trạng: Mới 95%

-10%
1.300.000 

KT: 1.2×0.6×0.75(m)
Chất liệu: Sắt, MDF
Màu sắc: Đen
Tình trạng: Mới 99%

-32%
750.000 

Chất liệu: Vải Nỉ
Màu sắc: Xám
Tình trạng: Mới 95%

-20%
600.000 

Chất liệu: Da
Màu sắc: Đen
Tình trạng: Mới 95%

-13%
650.000 

KT: 1.2×0.7×0.75(m)
Chất liệu: Ván MFC
Màu sắc: Trắng xám
Tình trạng: Mới 95%

-21%
950.000 

KT: 1.2×0.6×0.75(m)
Chất liệu: Sắt, MDF
Màu sắc: Trắng
Tình trạng: Mới 99%

-8%
600.000 

KT: 1.4×0.7×0.75(m)
Chất liệu: Sắt, MDF
Màu sắc: Đen Vàng
Tình trạng: Mới 95%

-20%
600.000 

KT: 1.4×1.2(m)
Chất liệu: MDF
Màu sắc: Vàng
Tình trạng: Mới 95%

-20%
-16%
3.800.000 
-21%
6.700.000 
-25%
6.000.000 
-20%
-12%
3.950.000 
-21%
-13%
2.600.000 
-20%
2.400.000 
-9%
-26%
4.800.000 
-13%
650.000 

KT: 1.4×0.7×0.75(m)
Chất liệu: Sắt, MDF
Màu sắc: Trắng Vàng
Tình trạng: Mới 90%

-20%
-20%
-24%
-23%
5.000.000 
-24%
3.800.000 
-9%
7.500.000 
-42%
-30%
4.200.000 
-20%
4.000.000 
-25%
-17%
-31%
5.200.000 
-20%
-18%
-20%
2.800.000 
-27%
4.400.000 
-23%
1.700.000 
-19%
-18%
-12%
-20%
4.800.000 
-20%
4.800.000 
-20%
4.800.000 
-25%
-17%
-13%
5.200.000 
-17%
-25%
-20%
-16%
3.800.000 
-17%
9.500.000 
-21%
-15%
-25%
-20%
4.800.000 
-20%
3.600.000 
-20%
3.850.000 
-19%
-17%
3.750.000 
-30%
350.000 

Chất liệu: Lưới
Màu sắc: Xanh Đen
Tình trạng: Mới 95%

-23%
1.150.000 

KT: 1.4×0.7×0.75(m)
Chất liệu: Gỗ tự nhiên
Màu sắc: Nâu
Tình trạng: Mới 90%

-25%
4.500.000 
-17%
2.500.000 
-28%
-14%
3.850.000 
-20%
4.000.000 
-27%
-23%
270.000 

Chất liệu: Vải
Màu sắc: Đỏ
Tình trạng: Mới 90%

-29%
2.500.000 

KT: 1.8×1.6×0.75(m)
Chất liệu: MDF
Màu sắc: Đen
Tình trạng: Mới 90%

-20%
2.000.000 

KT: 1.2×2.4×0.75(m)
Chất liệu: MDF
Màu sắc: Đen
Tình trạng: Mới 90%

-13%
-10%
-17%
500.000 

Chất liệu: Lưới
Màu sắc: Xanh Đen
Tình trạng: Mới 95%

-15%
2.500.000 
-25%
1.650.000 

Chất liệu: Da
Màu sắc: Đen
Tình trạng: Mới 90%

-27%
-6%
2.250.000 

KT: 2.4×1.2×0.75(m)
Chất liệu: Gỗ Ghép
Màu sắc: Vân Gỗ
Tình trạng: Mới 95%

-19%
1.250.000 

KT: 1.8×2(m)
Chất liệu: MDF
Màu sắc: Trắng
Tình trạng: Mới 95%

-18%
-45%
-29%
2.500.000 

KT: 2×0.8×0.75(m)
Chất liệu: MDF phủ veneer
Màu sắc: Nâu
Tình trạng: Mới 95%

-24%
950.000 
-23%
-21%
-27%
-20%
1.200.000 
-13%
650.000 

KT: 1.2×0.6×0.75(m)
Chất liệu: Gỗ ghép
Màu sắc: Vân gỗ
Tình trạng: Mới 95%

-17%
500.000 

KT: 1×0.6×0.75(m)
Chất liệu: Gỗ ghép
Màu sắc: Vân gỗ
Tình trạng: Mới 95%

-21%
950.000 

KT: 1.5×0.7×0.75(m)
Chất liệu: Ván MFC
Màu sắc: Trắng xám
Tình trạng: Mới 95%

-8%
550.000 

KT: 0.85×0.5×0.75(m)
Chất liệu: Ván MDF
Màu sắc: Vân Gỗ
Tình trạng: Mới 90%

-25%
450.000 

Chất liệu: Lưới
Màu sắc: Đen
Tình trạng: Mới 95%

-13%
650.000 

Chất liệu: Lưới
Màu sắc: Đen
Tình trạng: Mới 95%

-31%
450.000 

Chất liệu: Lưới
Màu sắc: Xanh
Tình trạng: Mới 95%

-33%
400.000 

Chất liệu: Lưới
Màu sắc: Đen
Tình trạng: Mới 95%

-17%
500.000 

Chất liệu: Da
Màu sắc: Xanh
Tình trạng: Mới 95%

-17%
500.000 

Chất liệu: Da
Màu sắc: Đen
Tình trạng: Mới 95%

-15%
1.650.000 

KT: 1.6×0.8×0.75(m)
Chất liệu: MDF phủ veneer
Màu sắc: Nâu
Tình trạng: Mới 95%

-15%
550.000 

KT: 1.2×0.6×0.75(m)
Chất liệu: Ván MFC
Màu sắc: Trắng xám
Tình trạng: Mới 90%

-25%
1.650.000 

Chất liệu: Da
Màu sắc: Nâu
Tình trạng: Mới 90%

-20%
2.000.000 

Chất liệu: Da
Màu sắc: Đen
Tình trạng: Mới 95%

-17%
5.000.000 

KT: 3.2×1.4×0.75(m)
Chất liệu: MDF
Màu sắc: Nâu
Tình trạng: Mới 95%

-15%
2.500.000 

KT: 3.6×1.2×0.75(m)
Chất liệu: MDF
Màu sắc: Nâu
Tình trạng: Mới 95%

-25%
1.200.000 

KT: 1.6×0.8×0.75(m)
Chất liệu: MDF
Màu sắc: Kem
Tình trạng: Mới 95%

-27%
2.200.000 

KT: 1.6×0.8×0.75(m)
Chất liệu: MDF phủ veneer
Màu sắc: Nâu
Tình trạng: Mới 95%

-20%
320.000 

Chất liệu: Vải
Màu sắc: Xanh
Tình trạng: Mới 90%

-91%
320.000 

Chất liệu: Vải
Màu sắc: Xanh
Tình trạng: Mới 90%

-9%
320.000 

Chất liệu: Vải
Màu sắc: Đỏ
Tình trạng: Mới 95%

-24%
3.800.000 
-10%
5.400.000 
-16%
3.800.000 
-25%
450.000 

Chất liệu: Vải
Màu sắc: Đen, Xanh
Tình trạng: Mới 95%

-18%
1.650.000 

KT: 2×1×0.75(m)
Chất liệu: MDF
Màu sắc: Nâu
Tình trạng: Mới 95%

-18%
1.650.000 

Chất liệu: Da
Màu sắc: Đen
Tình trạng: Mới 95%

-12%
2.200.000 

KT: 1.6×0.8×0.75(m)
Chất liệu: MDF phủ veneer
Màu sắc: Nâu
Tình trạng: Mới 99%

-8%
550.000 

KT: 1.2×0.6×0.75(m)
Chất liệu: Ván MDF
Màu sắc: Màu Vàng
Tình trạng: Mới 95%

-17%
500.000 

KT: 1.2×0.6×0.75(m)
Chất liệu: Ván MDF
Màu sắc: Màu Đen
Tình trạng: Mới 90%

-25%
450.000 

KT: 1.2×0.6×0.75(m)
Chất liệu: Ván MDF
Màu sắc: Màu Kem
Tình trạng: Mới 90%

-17%
500.000 

Chất liệu: Lưới
Màu sắc: Đen
Tình trạng: Mới 95%

-18%
900.000 

KT: 2.1×0.5×0.75(m)
Chất liệu: Ván MDF
Màu sắc: Nâu
Tình trạng: Mới 95%

-22%
700.000 

KT: 1.4×0.5×0.75(m)
Chất liệu: Ván MDF
Màu sắc: Nâu
Tình trạng: Mới 95%

-13%
700.000 

KT: 1.2×0.8×0.75(m)
Chất liệu: Ván MDF
Màu sắc: Màu Kem
Tình trạng: Mới 95%

-17%
500.000 

KT: 1.2×0.6×0.75(m)
Chất liệu: Ván MDF
Màu sắc: Vàng nhạt
Tình trạng: Mới 95%

-25%
600.000 

KT: 1.2×0.6×0.75(m)
Chất liệu: Ván MDF
Màu sắc: Nâu
Tình trạng: Mới 90%

-43%
-18%
700.000 

KT: 1.4×0.7×0.75(m)
Chất liệu: Ván MFC
Màu sắc: Trắng xám
Tình trạng: Mới 90%

-24%
1.900.000 

KT: 1.4×0.7×0.75(m)
Chất liệu: MDF phủ veneer
Màu sắc: Nâu
Tình trạng: Mới 99%

Liên hệ

Chất liệu: Lưới
Màu sắc: Đen
Tình trạng: Mới 99%

Liên hệ

Chất liệu: Lưới
Màu sắc: Đen
Tình trạng: Mới 99%

Liên hệ

Chất liệu: Lưới
Màu sắc: Đen
Tình trạng: Mới 99%

Liên hệ

Chất liệu: Lưới
Màu sắc: Đen
Tình trạng: Mới 99%

Liên hệ

Chất liệu: Da
Màu sắc: Đen
Tình trạng: Mới 99%

Liên hệ

Chất liệu: Da
Màu sắc: Đen
Tình trạng: Mới 99%

Liên hệ

Chất liệu: Da
Màu sắc: Đen
Tình trạng: Mới 99%

Liên hệ

Chất liệu: Da
Màu sắc: Đen
Tình trạng: Mới 99%

-19%
1.250.000 

KT: 1.4×0.7×0.75(m)
Chất liệu: Ván MDF
Màu sắc: Nâu
Tình trạng: Mới 95%

-25%
1.200.000 

KT: 1.4×0.7×0.75(m)
Chất liệu: Ván MDF
Màu sắc: Nâu
Tình trạng: Mới 95%

-27%
550.000 

KT: 1.×0.6×0.75(m)
Chất liệu: Ván MDF
Màu sắc: Vân gỗ
Tình trạng: Mới 90%

-6%
800.000 

KT: 1.4×0.7×0.75(m)
Chất liệu: Ván MDF
Màu sắc: Xám
Tình trạng: Mới 90%

-17%
750.000 

KT: 1.2×0.7×0.75(m)
Chất liệu: Ván MDF
Màu sắc: Xám
Tình trạng: Mới 95%

-35%
750.000 

KT: 1.2×0.7×0.75(m)
Chất liệu: Ván MDF
Màu sắc: Xám
Tình trạng: Mới 90%

-13%
480.000 

KT: 1.2×0.6×0.75(m)
Chất liệu: Ván MDF
Màu sắc: Vân gỗ
Tình trạng: Mới 95%

-18%
450.000 

KT: 1.2×0.6×0.75(m)
Chất liệu: Ván MDF
Màu sắc: Vàng nhạt
Tình trạng: Mới 95%

-16%
420.000 

KT: 1×0.6×0.75(m)
Chất liệu: Ván MDF
Màu sắc: Vân gỗ
Tình trạng: Mới 95%

-24%
950.000 

KT: 1.8×0.6×0.75(m)
Chất liệu: Ván MDF
Màu sắc: Vàng kem
Tình trạng: Mới 95%

-27%
550.000 

KT: 1.2×0.6×0.75(m)
Chất liệu: Ván MFC
Màu sắc: Trắng xám
Tình trạng: Mới 90%

-15%
550.000 

KT: 1.2×0.6×0.75(m)
Chất liệu: Ván MDF
Màu sắc: Vân gỗ
Tình trạng: Mới 95%

-15%
550.000 

KT: 1.2×0.6×0.75(m)
Chất liệu: Ván MDF
Màu sắc: Vân gỗ
Tình trạng: Mới 99%

-22%
700.000 

KT: 1.2×0.6×0.75(m)
Chất liệu: Ván MDF
Màu sắc: Vân gỗ
Tình trạng: Mới 90%

-13%
650.000 

KT: 1.4×0.7×0.75(m)
Chất liệu: Ván MDF
Màu sắc: Vân gỗ
Tình trạng: Mới 95%

-22%
900.000 

KT: 1.6×0.6×0.75(m)
Chất liệu: Ván MDF
Màu sắc: Vân gỗ
Tình trạng: Mới 95%

-22%
350.000 

KT: 1.0×0.5×0.75(m)
Chất liệu: Ván MDF
Màu sắc: Vân gỗ
Tình trạng: Mới 90%

-29%
600.000 

KT: 1.2×0.7×0.75(m)
Chất liệu: Ván MDF
Màu sắc: Vân gỗ
Tình trạng: Mới 95%

-15%
1.400.000 

Chất liệu: Da
Màu sắc: Đen
Tình trạng: Mới 90%

-17%
500.000 

KT: 1.2×0.6×0.75(m)
Chất liệu: Ván MDF
Màu sắc: Xanh, Vàng
Tình trạng: Mới 90%

-21%
950.000 

KT: 1.4×0.6×0.75(m)
Chất liệu: Ván MDF
Màu sắc: Nâu
Tình trạng: Mới 95%

-17%
750.000 

KT: 1.2×0.6×0.75(m)
Chất liệu: Ván MDF
Màu sắc: Vân gỗ
Tình trạng: Mới 90%

-17%
Liên hệ

Chất liệu: Lưới
Màu sắc: Đen
Tình trạng: Mới 95%

Liên hệ

Chất liệu: Lưới
Màu sắc: Đen vàng
Tình trạng: Mới 95%

Liên hệ

KT: 1.4×0.7×0.75(m)
Chất liệu: MDF phủ veneer
Màu sắc: Nâu
Tình trạng: Mới 90%

-17%
750.000 

KT: 1.2×0.6×0.75(m)
Chất liệu: Ván MDF
Màu sắc: Nâu
Tình trạng: Mới 90%

-25%
450.000 

KT: 1.0×0.5×0.75(m)
Chất liệu: Ván MDF
Màu sắc: Nâu
Tình trạng: Mới 90%

-24%
650.000 

KT: 1.0×0.6×0.75(m)
Chất liệu: Ván MDF
Màu sắc: Vân gỗ
Tình trạng: Mới 95%

-22%
700.000 

KT: 1.2×0.6×0.75(m)
Chất liệu: Ván MDF
Màu sắc: Vân gỗ
Tình trạng: Mới 95%

-18%
450.000 

KT: 1.0×0.5×0.75(m)
Chất liệu: Sắt, MDF
Màu sắc: Vân gỗ
Tình trạng: Mới 95%

-15%
850.000 

KT: 1.2×0.6×0.75(m)
Chất liệu: Sắt, MDF
Màu sắc: Vân gỗ
Tình trạng: Mới 95%

-19%
650.000 

KT: 1.2×0.6×0.75(m)
Chất liệu: Ván MDF
Màu sắc: Vân gỗ
Tình trạng: Mới 95%

-20%
600.000 

KT: 1.2×0.6×0.75(m)
Chất liệu: Ván MDF
Màu sắc: Đen Vàng
Tình trạng: Mới 90%

-7%
700.000 

KT: 1.2×0.6×0.75(m)
Chất liệu: Ván MDF
Màu sắc: Nâu
Tình trạng: Mới 95%

Liên hệ

Chất liệu: Da
Màu sắc: Nâu
Tình trạng: Mới 99%

-11%
1.600.000 

KT: 1.8×0.9×0.75(m)
Chất liệu: MDF
Màu sắc: Vân Gỗ
Tình trạng: Mới 95%

-18%
1.800.000 

KT: 2×1×0.75(m)
Chất liệu: MDF
Màu sắc: Vân Gỗ
Tình trạng: Mới 95%

-10%
3.600.000 

KT: 4×1.2×0.75(m)
Chất liệu: MDF
Màu sắc: Nâu
Tình trạng: Mới 95%

-25%
450.000 

Chất liệu: Lưới
Màu sắc: Đen
Tình trạng: Mới 95%

-17%
500.000 

Chất liệu: Nỉ
Màu sắc: Đen
Tình trạng: Mới 95%

-10%
1.800.000 

Chất liệu: Da
Màu sắc: Đen
Tình trạng: Mới 95%

-17%
1.500.000 

Chất liệu: Da
Màu sắc: Đen
Tình trạng: Mới 90%

-9%
2.000.000 

Chất liệu: Da
Màu sắc: Đen
Tình trạng: Mới 90%

-17%
-25%
600.000 

Chất liệu: Da
Màu sắc: Đen
Tình trạng: Mới 95%

-17%
750.000 

Chất liệu: Lưới
Màu sắc: Đen
Tình trạng: Mới 95%

-33%
-10%
-20%
1.200.000 

KT: 2×1×0.75(m)
Chất liệu: MDF
Màu sắc: Vàng
Tình trạng: Mới 95%

-11%
2.400.000 

KT: 2.4×1.4×0.75(m)
Chất liệu: Sắt, MDF
Màu sắc: Vân gỗ
Tình trạng: Mới 90%

Liên hệ

KT: 1.6×0.7×0.75(m)
Chất liệu: MDF phủ veneer
Màu sắc: Nâu
Tình trạng: Mới 95%

-20%
-19%
1.300.000 

KT: 1.8×0.7×0.75(m)
Chất liệu: MDF
Màu sắc: Nâu
Tình trạng: Mới 95%

-25%
450.000 
-38%
250.000 

KT: 0.5×0.5×0.75(m)
Chất liệu: Ván MDF
Màu sắc: Vân gỗ
Tình trạng: Mới 90%

-25%
450.000 

KT: 1.0×0.4×0.8(m)
Chất liệu: MDF
Màu sắc: Vân Gỗ
Tình trạng: Mới 90%

-27%
400.000 

KT: 1.2×0.6×0.75(m)
Chất liệu: Sắt, MDF
Màu sắc: Vân gỗ
Tình trạng: Mới 95%

-18%
700.000 

KT: 1.4×0.7×0.75(m)
Chất liệu: Ván MDF
Màu sắc: Vân gỗ
Tình trạng: Mới 95%

-19%
650.000 

KT: 1.2×0.6×0.75(m)
Chất liệu: Ván MDF
Màu sắc: Trắng
Tình trạng: Mới 95%

-23%
850.000 

KT: 1.2×0.5×0.75(m)
Chất liệu: MDF
Màu sắc: Vân Gỗ
Tình trạng: Mới 90%

-20%
1.600.000 

KT: 1.4×0.7×0.75(m)
Chất liệu: MDF
Màu sắc: Đen trắng
Tình trạng: Mới 95%

Liên hệ

KT: 1.2×0.7×0.75(m)
Chất liệu: MDF phủ veneer
Màu sắc: Nâu
Tình trạng: Mới 95%

Liên hệ

KT: 1.4×0.7×0.75(m)
Chất liệu: MDF phủ veneer
Màu sắc: Nâu
Tình trạng: Mới 95%

-30%
350.000 

Chất liệu: Vải
Màu sắc: Xám
Tình trạng: Mới 90%

-15%
850.000 

Chất liệu: Lưới
Màu sắc: Đen
Tình trạng: Mới 95%

-19%
650.000 

Chất liệu: Lưới
Màu sắc: Đen
Tình trạng: Mới 95%

-23%
500.000 

KT: 1.2×0.6×0.75(m)
Chất liệu: Ván MDF
Màu sắc: Vân gỗ
Tình trạng: Mới 99%

-17%
750.000 

KT: 1.6×0.6×0.75(m)
Chất liệu: Ván MDF
Màu sắc: Vân gỗ
Tình trạng: Mới 95%

-19%
650.000 

KT: 1×0.5×0.75(m)
Chất liệu: Ván MDF
Màu sắc: Vân gỗ
Tình trạng: Mới 99%

-19%
650.000 

KT: 1.4×0.7×0.75(m)
Chất liệu: Ván MDF
Màu sắc: Vàng
Tình trạng: Mới 95%

-13%
350.000 

Chất liệu: Vải
Màu sắc: Đen
Tình trạng: Mới 95%

-21%
750.000 

Chất liệu: Simili
Màu sắc: Đen
Tình trạng: Mới 90%

-19%
6.500.000 

Bàn ghế gỗ kiểu cổ tay 12 7 món có kính, gỗ đã qua sấy khô chống mối mọt, ẩm mốc

-22%
3.500.000 
-29%
2.500.000 
-20%
600.000 

KT: 1.2×0.6×0.75(m)
Chất liệu: Ván MDF
Màu sắc: Vân gỗ
Tình trạng: Mới 95%

Tư Vấn Zalo
Gọi Ngay