Ghế Sofa CũXem tất cả

-25%
1.500.000 

Chất liệu:  Gỗ

Màu sắc: Vân Gỗ

Tình trạng: Mới 99%

-25%
1.500.000 

Chất liệu:  Gỗ

Màu sắc: Nâu

Tình trạng: Mới 99%

-7%
2.800.000 

KT: D90

Chất liệu:  Gỗ

Màu sắc: Vân Gỗ

Tình trạng: Mới 99%

-10%
3.600.000 

KT: 1.8m

Chất liệu:  Gỗ

Màu sắc: Vân Gỗ

Tình trạng: Mới 99%

-11%
5.800.000 

KT: 2.2×0.9(Cm)

Chất liệu:  Nệm

Màu sắc: Xanh

Tình trạng: Mới 96%

-17%
1.500.000 

KT: 1.8×1.0(m)

Chất liệu:  Nệm

Màu sắc: Trắng Xám

Tình trạng: Mới 96%

-7%
2.800.000 

KT: 2.8×1.6(m)

Chất liệu:  Nệm

Màu sắc: Trắng Kem

Tình trạng: Mới 96%

-4%
2.400.000 

KT: 2.6×1.6(m)

Chất liệu:  Nệm

Màu sắc: Xanh

Tình trạng: Mới 96%

-9%
2.000.000 

KT: 2.6×2.6(m)

Chất liệu:  Nệm

Màu sắc: Xám

Tình trạng: Mới 96%

-9%
2.000.000 

KT: 2.1×0.8(Cm)

Chất liệu:  Nệm

Màu sắc: Xám

Tình trạng: Mới 96%

Nội Thất Gia ĐìnhXem tất cả

-13%
3.500.000 

KT: 1.0×2.0(m)

Chất liệu :Gỗ

Màu sắc: Nâu

Tình trạng: Mới 90%

-8%
4.600.000 

KT: 1.7×2.0(m)

Chất liệu :Gỗ Tự Nhiên

Màu sắc: Nâu

Tình trạng: Mới 99%

-10%
1.800.000 

KT : 1.5×0.8(Cm)

Chất liệu :Gỗ Sồi Nguyên Khối

Màu sắc: Vàng

Tình trạng: Mới 99%

-20%
1.200.000 

KT: 1.2×1.0(m)

Chất liệu:  Gỗ Sồi

Màu sắc: Vàng

Tình trạng: Mới 99%

-9%
3.200.000 

KT : D1m3

Chất liệu:  Đá

Màu sắc: Trắng

Tình trạng: Mới 90%

-5%
3.050.000 

KT: 1.0×2.0(m)

Chất liệu :Gỗ Sồi Nguyên Khối

Màu sắc: Vàng

Tình trạng: Mới 99%

-14%
3.000.000 

KT: 1.0×2.0(m)

Chất liệu:  Gỗ Sồi

Màu sắc: Vàng

Tình trạng: Mới 99%

-20%
1.600.000 

KT: 1.6×2.0(m)

Chất liệu:  Gỗ Hương

Màu sắc: Nâu

Tình trạng: Mới 92%

-10%
1.800.000 

KT: 1.6×1.9(m)

Chất liệu:  Gỗ

Màu sắc: Nâu

Tình trạng: Mới 99%

-10%
1.800.000 

KT: 1.0×1.2(m)

Chất liệu:  Gỗ

Màu sắc: Vân Gỗ

Tình trạng: Mới 99%

-17%
1.000.000 

KT: 1.0×0.9(cm)

Chất liệu:  Gỗ Mdf chống ẩm

Màu sắc:Trắng Cam

Tình trạng: Mới 99%

-10%
4.500.000 

KT: 1.8×2.0(m)

Chất liệu:  Gỗ

Màu sắc: Vân Gỗ

Tình trạng: Mới 90%

-20%
2.000.000 

KT: 0.8×2.0(m)

Chất liệu:  Nhựa Arcylic cao cấp

Màu sắc: Trắng

Tình trạng: Mới 99%

-13%
2.600.000 

KT: 1.6×2.0(m)

Chất liệu:  Gỗ

Màu sắc: vân gỗ veener

Tình trạng: Mới 98%

-7%
2.500.000 

KT: 1.6×2.0(m)

Chất liệu:  Gỗ

Màu sắc: Vân Gỗ

Tình trạng: Mới 99%

-12%
2.200.000 

KT: 1.6×2.0(m)

Chất liệu:  Gỗ tự nhiên

Màu sắc: Vân Gỗ

Tình trạng: Mới 99%

-5%
2.850.000 

KT: 1m×2.0(m)

Chất liệu:  Gỗ

Màu sắc: Trắng

Tình trạng: Mới 99%

-13%
2.600.000 

KT: 1.6×2.0(m)

Chất liệu:  Gỗ

Màu sắc: Vân Gỗ

Tình trạng: Mới 99%

-9%
2.000.000 

KT: 1.6×2.0(m)

Chất liệu:  Gỗ Mdf chống ẩm

Màu sắc: Vân Gỗ

Tình trạng: Mới 99%

-9%
2.000.000 

KT: 1.6×2.0(m)

Chất liệu:  Gỗ Mdf An Cường

Màu sắc: Vân Gỗ

Tình trạng: Mới 99%

-12%
2.200.000 

KT: 1.8×2.0(m)

Chất liệu:  Gỗ Sồi

Màu sắc: Vàng

Tình trạng: Mới 99%

-14%
3.000.000 

KT: 1.4×2.0(m)

Chất liệu:  Gỗ

Màu sắc: Vân Gỗ

Tình trạng: Mới 99%

-9%
2.000.000 

KT: 1.6×2.0(m)

Chất liệu:  Gỗ Mdf

Màu sắc:Trắng Đen

Tình trạng: Mới 99%

-12%
2.200.000 

KT: 1.8×2.0(m)

Chất liệu:  Gỗ Mdf

Màu sắc:Trắng

Tình trạng: Mới 99%

-5%
2.850.000 

Dung Tích : 230L

Tình Trạng : Còn Bảo Hành

Màu Sắc : Trắng

-13%
350.000 

KT: 60×40(Cm)

Chất liệu:  Gỗ Mdf

Màu sắc: Trắng Xám

Tình trạng: Mới 99%

-17%
2.500.000 

KT: 2.0×2.2(m)

Chất liệu:  Gỗ Mdf

Màu sắc:Trắng

Tình trạng: Mới 99%

-4%
2.400.000 

KT: 1.8×2.0(m)

Chất liệu:  Gỗ Mdf

Màu sắc: Vân Gỗ

Tình trạng: Mới 99%

-6%
2.350.000 

KT: 1.6×2.0(m)

Chất liệu: Gỗ Mdf

Màu sắc: Trắng

Tình trạng: Mới 99%

-8%
3.700.000 

KT: 2m15×58x2m

Chất liệu:  Gỗ Mdf

Màu sắc: Đen

Tình trạng: Mới 99%

-11%
2.500.000 

Dung Tích : 200L

Tình Trạng : Mới 90%

Màu Sắc : Đen

-12%
1.500.000 

Dung Tích : 8Kg2

Tình Trạng : Mới 90%

Màu Sắc : Trắng

-25%
6.000.000 

KT: 2.0×2.4(m)

Chất liệu:  Gỗ Tự Nhiên

Màu sắc: Vân Gỗ

Tình trạng: Mới 96%

-12%
3.800.000 

KT: 1.5×2.6(m)

Chất liệu:  Gỗ

Màu sắc: Trắng

Tình trạng: Mới 96%

-11%
4.000.000 

KT: 1.5×2.6(m)

Chất liệu:  Gỗ

Màu sắc: Trắng

Tình trạng: Mới 96%

-12%
2.200.000 

KT: 1.6×2.0(m)

Chất liệu:  Da

Màu sắc: Trắng Kem

Tình trạng: Mới 96%

-17%
5.000.000 

KT: 2.0×2.6(m)

Chất liệu:  Gỗ

Màu sắc: Trắng

Tình trạng: Mới 96%

-20%
400.000 

KT: 0.4×0.5(cm)

Chất liệu:  Gỗ

Màu sắc: Trắng

Tình trạng: Mới 97%

-12%
2.200.000 

KT: 2.1×0.4(cm)

Chất liệu:  Gỗ

Màu sắc: Trắng

Tình trạng: Mới 96%

-20%
1.600.000 

KT: 1.6×0.4(Cm)

Chất liệu:  Gỗ

Màu sắc: Trắng

Tình trạng: Mới 96%

Bàn Làm Việc CũXem tất cả

-20%
1.200.000 

KT: 1.6×1.5(m)

Chất liệu:  Gỗ Mdf

Màu sắc: Đen Trắng

Tình trạng: Mới 99%

-8%
600.000 

KT: 1M2 X 60(Cm)

Chất liệu: Gỗ

Màu sắc:  Kem

Tình trạng: Mới 96%

-10%
270.000 

Chất liệu:  Da

Màu sắc: Xanh

Tình trạng: Mới 98%

-21%
950.000 

KT: 1.4×0.7×0.75(m)

Chất liệu: Gỗ

Màu sắc: Nâu Cánh Gián

Tình trạng: Mới 98%

-13%
700.000 

KT: 0.80×0.4×0.75(m)

Chất liệu: Gỗ

Màu sắc: Vàng

Tình trạng: Mới 98%

-10%
900.000 

KT: 1.45×1.25×0.75(m)

Chất liệu: MDF

Màu sắc: Vàng

Tình trạng: Mới 98%

-8%
600.000 

KT: 1M2*60*75

Chất liệu: Gỗ

Màu sắc: Nâu

Tình trạng: Mới 98%

-7%
280.000 

Chất liệu: Da

Màu sắc: Xanh

Tình trạng: Mới 98%

-13%
700.000 

KT: 1m2*60*75

Chất liệu: Gỗ

Màu sắc: Nâu

Tình trạng: Mới 98%

-10%
450.000 

KT: 1M*60*75

Chất liệu: gỖ

Màu sắc: Vân Gỗ

Tình trạng: Mới 98%

Bàn Giám Đốc CũXem tất cả

-5%
3.800.000 

KT: 2M4X1M2X75CM

Chất liệu: Gỗ

Màu sắc:  Nâu

Tình trạng: Mới 98%

-8%
1.850.000 

KT: 1m8x90x75cm

Chất liệu:Gỗ

Màu sắc:  Nâu

Tình trạng: Mới 98%

-17%
2.500.000 

KT: 1.55×0.7×0.75(m)

Chất liệu: MDF

Màu sắc:  Xám Nâu

Tình trạng: Mới 98%

-10%
1.800.000 

KT: 1.65×1.6×0.75(m)

Chất liệu: MDF

Màu sắc: Nâu

Tình trạng: Mới 98%

-16%
1.350.000 

KT: 1.4×0.8×0.75(m)
Chất liệu: MDF
Màu sắc: Nâu
Tình trạng: Mới 98%

-7%
2.800.000 

KT: 1.6×8.0×0.75(m)
Chất liệu: MDF
Màu sắc: Nâu
Tình trạng: Mới 95%

-17%
2.500.000 

KT: 1.6×0.9×0.75(m)
Chất liệu: MDF
Màu sắc: Vàng
Tình trạng: Mới 95%

-10%
1.800.000 

KT: 1.6×1.9×0.75(m)
Chất liệu: MDF Lõi Xanh
Màu sắc: Xám
Tình trạng: Mới 95%

-29%
2.500.000 

KT: 1.8×0.9×0.75(m)
Chất liệu: Ván MDF
Màu sắc: Vân gỗ nâu
Tình trạng: Mới 99%

-13%
3.500.000 

KT: 1.6×8.0×0.75(m)
Chất liệu: MDF
Màu sắc: Nâu
Tình trạng: Mới 95%

Bàn Họp CũXem tất cả

-23%
1.000.000 

KT: 1.0×2.0×0.75(m

) Chất liệu: MDF

Màu sắc: Nâu

Tình trạng: Mới 98%

-15%
5.500.000 

KT: 1×3×0.75(m)
Chất liệu: MDF
Màu sắc: Vân gỗ Vàng
Tình trạng: Mới 99%

-25%
3.000.000 

Bàn Họp mới 90&.

Kích Thước: 1m2x3m

Chất liệu: Gỗ MDF

-20%
1.200.000 

KT: 1.6×0.7×0.75(m)
Chất liệu: Ván MDF
Màu sắc: Vân gỗ vàng
Tình trạng: Mới 99%

-13%
2.450.000 

KT: 2×1.2×0.75(m)
Chất liệu: MDF
Màu sắc: Trắng
Tình trạng: Mới 95%

Ghế Văn Phòng CũXem tất cả

-14%
600.000 

Chất liệu:  Da

Màu sắc: Đen

Tình trạng: Mới 90%

-10%
450.000 

Chất liệu:  Da

Màu sắc: Đen

Tình trạng: Mới 98%

-91%
600.000 

Chất liệu:  Da

Màu sắc: Đen

Tình trạng: Mới 99%

-14%
600.000 

Chất liệu:  Nệm Lưới

Màu sắc: Trắng

Tình trạng: Mới 99%

-18%
700.000 

Chất liệu:  Nệm Lưới

Màu sắc: Đen

Tình trạng: Mới 99%

-14%
600.000 

Chất liệu: Da

Màu sắc: Đen

Tình trạng: Mới 96%

-15%
850.000 

Chất liệu: Da

Màu sắc:  Trắng Đen

Tình trạng: Mới 98%

-13%
350.000 

Chất liệu: Nệm Lưới

Màu sắc: Đen

Tình trạng: Mới 98%

-17%
1.000.000 

Chất liệu: Da

Màu sắc:  Đen

Tình trạng: Mới 98%

-20%
200.000 

Chất liệu: Da

Màu sắc: Xanh

Tình trạng: Mới 98%

Ghế Giám Đốc CũXem tất cả

-20%
800.000 

Chất liệu: Da

Màu sắc:  Đen

Tình trạng: Mới 98%

-20%
2.000.000 

KT: 1.8×0.9×0.75(m)

Chất liệu: Gỗ

Màu sắc: Nâu Cánh Gián

Tình trạng: Mới 98%

-21%
950.000 

KT: 1.4×0.7×0.75(m)

Chất liệu: Gỗ

Màu sắc: Nâu Cánh Gián

Tình trạng: Mới 98%

-17%
1.000.000 

Chất liệu: Da

Màu sắc:  Đen

Tình trạng: Mới 98%

-17%
1.500.000 
-13%
1.400.000 
-20%
1.200.000 
-17%
1.000.000 
-17%
1.000.000 

Chất liệu: Da
Màu sắc: Đen
Tình trạng: Mới 95%

-17%
2.500.000 

KT: 1.6×0.9×0.75(m)
Chất liệu: MDF
Màu sắc: Vàng
Tình trạng: Mới 95%

Tủ Hồ Sơ CũXem tất cả

-17%
1.000.000 

KT: 45x45x2m

Chất liệu: Gỗ

Màu sắc:  Nâu

Tình trạng: Mới 98%

-17%
250.000 

KT: 40x42x60cm

Chất liệu: Gỗ

Màu sắc:  Kem

Tình trạng: Mới 98%

-20%
1.600.000 

KT: 95x40x2m

Chất liệu: Gỗ

Màu sắc:  Xanh Kem

Tình trạng: Mới 98%

-3%
1.650.000 

KT: 1.1×0.35×1.2(m)

Chất liệu: Gỗ

Màu sắc: Vàng

Tình trạng: Mới 97%

-11%
1.600.000 

KT: 1.1×0.35×1.2(m)

Chất liệu: Gỗ

Màu sắc: Vàng

Tình trạng: Mới 98%

-11%
1.600.000 

KT: 1.2×0.6×0.75(m)

Chất liệu: Gỗ

Màu sắc: Vàng Xám

Tình trạng: Mới 98%

-14%
860.000 

KT: 1.1×0.5×0.8(m)

Chất liệu: MDF

Màu sắc: Trắng

Tình trạng: Mới 98%

-14%
300.000 

KT: 45*45*60

Chất liệu: Gỗ

Màu sắc: Kem

Tình trạng: Mới 98%

-20%
2.000.000 

KT: 1m2*40*2m

Chất liệu: Gỗ

Màu sắc: Kem

Tình trạng: Mới 97%

-14%
3.000.000 

Kt: 2m*40*2m4

Chất liệu: lưới

Màu sắc: đen

Tình trạng: Mới 98%

Bàn Ghế Cafe CũXem tất cả

-92%
100.000 

Chất liệu:  Lưới

Màu sắc: Đen

Tình trạng: Mới 90%

-13%
70.000 

Chất liệu:  Lưới

Màu sắc: Đen

Tình trạng: Mới 99%

-5%
1.900.000 

Chất liệu: Gỗ Bọc Nệm

Màu sắc: Xám

Tình trạng: Mới 96%

-13%
3.500.000 

KT: 2.0×0.9(cm)

Chất liệu: Gỗ Bọc Nệm

Màu sắc: Xám

Tình trạng: Mới 96%

-20%
1.200.000 

KT: 2.4×0.5(cm)

Chất liệu: Gỗ

Màu sắc: Vàng Xám

Tình trạng: Mới 96%

-13%
350.000 

Chất liệu: Gỗ

Màu sắc: Vàng

Tình trạng: Mới 96%

-13%
350.000 

KT: D60

Chất liệu: Gỗ

Màu sắc: Xám

Tình trạng: Mới 96%

-13%
350.000 

KT : 70 x 70 x 75cm

Chất liệu: Gỗ Bọc Nệm

Màu sắc: Xám

Tình trạng: Mới 96%

-20%
2.000.000 

KT: 2.0×0.9 (cm)

Chất liệu: Gỗ

Màu sắc: Xám

Tình trạng: Mới 96%

-13%
350.000 

Chất liệu: Gỗ Bọc Da

Màu sắc: Nâu Đen

Tình trạng: Mới 96%