Bàn Làm Việc CũXem tất cả

-12%
2.200.000 

KT: 1m36*76*76cm)

Chất liệu: Gỗ Muồng

Màu sắc: Nâu

Tình trạng: Mới 98%

-17%
1.500.000 

KT: 1m*70

Màu sắc: Đỏ

Chất Liệu : Gỗ

Tình trạng: mới 90%

-10%
900.000 

KT: 0.9×0.6×0.75(m)

Chất liệu: Gỗ Sồi

Màu sắc: Vàng

Tình trạng: Mới 98%

-10%
1.800.000 

KT: 1.65×1.6×0.75(m)

Chất liệu: MDF

Màu sắc: Nâu

Tình trạng: Mới 98%

-11%
800.000 

KT: 1.2×0.6×0.75(m)
Chất liệu: MDF
Màu sắc: Vàng
Tình trạng: Mới 95%

-16%
1.350.000 

KT: 1.4×0.8×0.75(m)
Chất liệu: MDF
Màu sắc: Nâu
Tình trạng: Mới 98%

-7%
2.800.000 

KT: 1.6×8.0×0.75(m)
Chất liệu: MDF
Màu sắc: Nâu
Tình trạng: Mới 95%

-17%
2.500.000 

KT: 2.4×1.2×0.75(m)
Chất liệu: MDF
Màu sắc: Xám
Tình trạng: Mới 95%

-15%
5.500.000 

KT: 1×3×0.75(m)
Chất liệu: MDF
Màu sắc: Vân gỗ Vàng
Tình trạng: Mới 99%

-13%
700.000 

KT: 0.9×0.6×0.75(m)
Chất liệu:  MDF
Màu sắc: Vân gỗ
Tình trạng: Mới 99%

Bàn Giám Đốc CũXem tất cả

-17%
2.500.000 

KT: 1.55×0.7×0.75(m)

Chất liệu: MDF

Màu sắc:  Xám Nâu

Tình trạng: Mới 98%

-10%
1.800.000 

KT: 1.65×1.6×0.75(m)

Chất liệu: MDF

Màu sắc: Nâu

Tình trạng: Mới 98%

-16%
1.350.000 

KT: 1.4×0.8×0.75(m)
Chất liệu: MDF
Màu sắc: Nâu
Tình trạng: Mới 98%

-7%
2.800.000 

KT: 1.6×8.0×0.75(m)
Chất liệu: MDF
Màu sắc: Nâu
Tình trạng: Mới 95%

-17%
2.500.000 

KT: 1.6×0.9×0.75(m)
Chất liệu: MDF
Màu sắc: Vàng
Tình trạng: Mới 95%

-10%
1.800.000 

KT: 1.6×1.9×0.75(m)
Chất liệu: MDF Lõi Xanh
Màu sắc: Xám
Tình trạng: Mới 95%

-29%
2.500.000 

KT: 1.8×0.9×0.75(m)
Chất liệu: Ván MDF
Màu sắc: Vân gỗ nâu
Tình trạng: Mới 99%

-13%
3.500.000 

KT: 1.6×8.0×0.75(m)
Chất liệu: MDF
Màu sắc: Nâu
Tình trạng: Mới 95%

-92%
2.250.000 

KT: 2×8.0×0.75(m)
Chất liệu: MDF
Màu sắc: Vàng
Tình trạng: Mới 95%

-20%
2.000.000 

KT: 1.6×8.0×0.75(m)
Chất liệu: MDF
Màu sắc: Trắng Nâu
Tình trạng: Mới 95%

Bàn Họp CũXem tất cả

-23%
1.000.000 

KT: 1.0×2.0×0.75(m

) Chất liệu: MDF

Màu sắc: Nâu

Tình trạng: Mới 98%

-15%
5.500.000 

KT: 1×3×0.75(m)
Chất liệu: MDF
Màu sắc: Vân gỗ Vàng
Tình trạng: Mới 99%

-25%
3.000.000 

Bàn Họp mới 90&.

Kích Thước: 1m2x3m

Chất liệu: Gỗ MDF

-20%
1.200.000 

KT: 1.6×0.7×0.75(m)
Chất liệu: Ván MDF
Màu sắc: Vân gỗ vàng
Tình trạng: Mới 99%

-26%
1.850.000 

KT: 1.2×2.4×0.75(m)
Chất liệu: MDF
Màu sắc: Đen
Tình trạng: Mới 95%

-20%
2.000.000 

KT: 1.2×2.4×0.75(m)
Chất liệu: MDF
Màu sắc: Đen
Tình trạng: Mới 90%

-6%
2.250.000 

KT: 2.4×1.2×0.75(m)
Chất liệu: Gỗ Ghép
Màu sắc: Vân Gỗ
Tình trạng: Mới 95%

-13%
2.450.000 

KT: 2×1.2×0.75(m)
Chất liệu: MDF
Màu sắc: Trắng
Tình trạng: Mới 95%

-17%
5.000.000 

KT: 3.2×1.4×0.75(m)
Chất liệu: MDF
Màu sắc: Nâu
Tình trạng: Mới 95%

-15%
2.500.000 

KT: 3.6×1.2×0.75(m)
Chất liệu: MDF
Màu sắc: Nâu
Tình trạng: Mới 95%

Ghế Văn Phòng CũXem tất cả

-20%
1.200.000 
-17%
1.000.000 
-10%
360.000 
-20%
200.000 
Liên hệ

Chất liệu: Da

Màu sắc: Xanh

Tình trạng: Mới 98%

-17%
1.000.000 

Chất liệu: Da
Màu sắc: Đen
Tình trạng: Mới 95%

-10%
180.000 

Chất liệu: Da Màu sắc: Xanh Tình trạng: Mới 95%

-9%
500.000 

Chất liệu:Nệm Lưới
Màu sắc: Đen
Tình trạng: Mới 95%

-18%
900.000 

Chất liệu: Da
Màu sắc: Đen Đỏ
Tình trạng: Mới 98%

-8%
550.000 

Chất liệu: Nệm Lưới

Màu sắc: Đen

Tình trạng: Mới 100%

Ghế Giám Đốc CũXem tất cả

-20%
1.200.000 
-17%
1.000.000 
-17%
1.000.000 

Chất liệu: Da
Màu sắc: Đen
Tình trạng: Mới 95%

-17%
2.500.000 

KT: 1.6×0.9×0.75(m)
Chất liệu: MDF
Màu sắc: Vàng
Tình trạng: Mới 95%

-25%
900.000 

Ghế Giám Đốc Mới 90%

-21%
1.500.000 
-25%
1.650.000 

Chất liệu: Da
Màu sắc: Đen
Tình trạng: Mới 90%

-25%
1.650.000 

Chất liệu: Da
Màu sắc: Nâu
Tình trạng: Mới 90%

-20%
2.000.000 

Chất liệu: Da
Màu sắc: Đen
Tình trạng: Mới 95%

-18%
1.650.000 

Chất liệu: Da
Màu sắc: Đen
Tình trạng: Mới 95%

Tủ Hồ Sơ CũXem tất cả

-10%
1.800.000 

KT: 1.0×0.4×2.5(m)

Chất liệu: MDF

Màu sắc: Nâu Xám

Tình trạng: Mới 98%

-13%
350.000 

KT: 0.45×0.45×0.62(m)

Chất liệu: MDF

Màu sắc: Trắng Xám

Tình trạng: Mới 98%

-17%
1.000.000 

KT: 1.2×0.4×0.8(m)

Chất liệu: MDF

Màu sắc: Vàng

Tình trạng: Mới 98%

-25%
750.000 

KT: 1.2×0.4×0.85(m)

Chất liệu: MDF

Màu sắc: Vàng

Tình trạng: Mới 98%

-12%
1.850.000 

KT: 1.4×0.8×0.75(m)

Chất liệu: MDF

Màu sắc: Nâu

Tình trạng: Mới 98%

-19%
650.000 

Chất liệu: Gỗ

Màu sắc: Xám

Tình trạng: Mới 90%

-15%
1.700.000 

Chất liệu: Gỗ Mdf

Tình trạng: Mới 90%

Kích Thước : 1M2*45*2M

-17%
500.000 

Chất liệu: Gỗ.

Hàng mới 90%

-20%
400.000 

Chất liệu: Gỗ Mới 90%

-20%
6.000.000 

Ghế Sofa CũXem tất cả

-20%
1.600.000 
-12%
2.650.000 

KT: 2m5*80

Màu sắc: Đỏ

Tình trạng: mới 90%

-17%
2.500.000 

KT: 2m3*70

Màu sắc: Đỏ

Kèm bàn

Tình trạng: mới 90%

-14%
6.500.000 

KT: 2m5

Màu sắc: kem

Kèm bàn

Tình trạng: mới 90%

-20%
4.000.000 

KT: 3m1*2m8

Màu sắc: Đỏ

Kèm bàn

Tình trạng: mới 90%

-10%
4.500.000 

KT: 2m8*1m8

Màu sắc: kem

Kèm bàn

Tình trạng: mới 90%

-7%
6.500.000 
-25%
750.000 
-5%
4.000.000 

KT: 12.4×1.6×0.4(m)

Chất liệu: Nệm

Màu sắc: Nâu Kem

Tình trạng: Mới 98%

-15%
850.000 

KT: 0.85×0.9×0.72(m)

Chất liệu: Nệm

Màu sắc:  Xám

Tình trạng: Mới 98%

Bàn Ghế Cafe CũXem tất cả

-17%
250.000 
-17%
250.000 
-92%
250.000 
-14%
300.000 
-17%
500.000 
-20%
400.000 
-15%
850.000 

KT: 0.75×0.7×1.0(m) Chất liệu: Mây Màu sắc: Vàng Tình trạng: Mới 98%

-7%
280.000 
-31%
450.000 
-25%
600.000