Ghế Sofa CũXem tất cả

-14%
3.000.000 

KT: 2m8×1.6(Cm)

Chất liệu: Da

Màu sắc:  Vàng

Tình trạng: Mới 98%

-6%
2.350.000 

KT: 2m6×1.5(Cm)

Chất liệu: Nệm

Màu sắc:  Xanh

Tình trạng: Mới 98%

-20%
2.000.000 

KT: 2m2×0.8(Cm)

Chất liệu: Nệm

Màu sắc:  Xám

Tình trạng: Mới 98%

-20%
2.800.000 

KT: 2m2×0.8(Cm)

Chất liệu: Da

Màu sắc:  Xám

Tình trạng: Mới 98%

-6%
1.500.000 

KT: 1m8×0.8(Cm)

Chất liệu: Nệm

Màu sắc:  Cam

Tình trạng: Mới 98%

-13%
2.600.000 

KT: 2m5×1.6(Cm)

Chất liệu: Da

Màu sắc:  kEM

Tình trạng: Mới 98%

-20%
1.200.000 

KT: 2m×0.8(Cm)

Chất liệu: Da

Màu sắc:  Đen

Tình trạng: Mới 98%

-9%
2.500.000 
-11%
1.600.000 

KT: 1.6m×0.75(Cm)

Chất liệu: Nệm

Màu sắc:  Xám

Tình trạng: Mới 98%

-7%
2.800.000 

KT: 2m×0.75(Cm)

Chất liệu: Da Nỉ

Màu sắc:  Nâu

Tình trạng: Mới 98%

Nội Thất Gia ĐìnhXem tất cả

-20%
2.000.000 

KT: 1M5×0.6X2M

Chất liệu: gỖ

Màu sắc:  Xám

Tình trạng: Mới 98%

-13%
2.600.000 

KT: 1m6×2.0(m)

Chất liệu: Gỗ

Màu sắc:  Đỏ

Tình trạng: Mới 98%

-17%
2.500.000 

KT: 1.8×2.0(m)

Chất liệu: Gỗ Sồi

Màu sắc: Vàng Cánh Gián

Tình trạng: Mới 98%

-11%
2.000.000 

KT: 1.6×2.0(m)

Chất liệu: Gỗ Bọc Nệm

Màu sắc: Xám

Tình trạng: Mới 96%

-16%
3.200.000 

Dung Tích : 650L

Tình Trạng : 92%

Màu Sắc : Xanh

-14%
3.000.000 

Dung Tích : 600L

Tình Trạng : 90%

Màu Sắc : Đỏ

-7%
2.800.000 

KT: 1.6m×2.0(m)

Chất liệu: Gỗ

Màu sắc:  Nâu

Tình trạng: Mới 98%

-17%
1.500.000 

KT: 1.8m×0.4(Cm)

Chất liệu: Kính

Màu sắc:  Xám

Tình trạng: Mới 98%

-20%
800.000 

Dung Tích : 40L

Tình Trạng : 98%

Màu Sắc : Kem Xanh

-17%
500.000 

KT: 1.2×0.5×0.45(m)

Chất liệu: Gỗ

Màu sắc: Vàng

Tình trạng: Mới 98%

-20%
2.000.000 

Dung Tích : 11.5Kg

Tình Trạng : 98%

Màu Sắc : Trắng Kem

-9%
2.000.000 

KT: 1.8×0.35×0.45(m)

Chất liệu: Gỗ

Màu sắc: Trắng

Tình trạng: Mới 98%

-20%
2.000.000 

KT: 1.6×0.8×0.75(m)

Chất liệu: Gỗ

Màu sắc: Vàng Cánh Gián

Tình trạng: Mới 98%

-20%
1.200.000 

KT: 1.2×0.4×0.9(m)

Chất liệu: Gỗ

Màu sắc: Trắng Xám

Tình trạng: Mới 98%

-9%
2.000.000 

KT: 1.6×x2M

Chất liệu: Gỗ

Màu sắc: Nâu

Tình trạng: Mới 98%

-10%
4.500.000 

KT: 1.6×0.6×2(m)

Chất liệu: Gỗ

Màu sắc: Vàng Cánh Gián

Tình trạng: Mới 98%

-9%
3.200.000 

KT: 1.2×0.6×2(m)

Chất liệu: Gỗ

Màu sắc: Vàng Cánh Gián

Tình trạng: Mới 98%

-7%
2.800.000 

KT: 1.6×0.6 x2.0(m)

Chất liệu: Gỗ

Màu sắc: Xám

Tình trạng: Mới 98%

-17%
2.900.000 

KT: 1m2

Chất liệu: Đá

Màu sắc: Trắng

Tình trạng: Mới 98%

-20%
800.000 

Dung Tích : 50L

Tình Trạng : 98%

Màu Sắc : Đen

-25%
600.000 

Dung Tích : 35L

Tình Trạng : 98%

Màu Sắc : Đen

-33%
1.000.000 

Dung Tích : 9Kg

Tình Trạng : 98%

Màu Sắc : Kem

-30%
3.500.000 

Dung Tích : 400L

Tình Trạng : 99%

Màu Sắc : Trắng

-20%
2.000.000 

Dung Tích : 170L

Tình Trạng : 96%

Màu Sắc : Đen

-20%
4.000.000 

Dung Tích : 400L

Tình Trạng : 98%

Màu Sắc : Kem

-17%
1.000.000 

Dung Tích : 170L

Tình Trạng : 90%

Màu Sắc : Xám

-38%
500.000 

Dung Tích : 90L

Tình Trạng : 98%

Màu Sắc : Kem

-20%
4.000.000 

KT: 1.6×0.6×2.0(cm)

Chất liệu: Gỗ

Màu sắc: Xám

Tình trạng: Mới 98%

-17%
5.000.000 

KT: 1m8×0.6×2.0 (cm)

Chất liệu: Gỗ

Màu sắc: Vàng Xám

Tình trạng: Mới 98%

-9%
2.000.000 

KT: 60*40*85

Chất liệu: Nệm

Màu sắc: Nâu

Tình trạng: Mới 98%

-20%
800.000 

KT: 80*40*40

Chất liệu: Gỗ

Màu sắc: Nâu

Tình trạng: Mới 98%

-20%
1.200.000 

KT: 60*40*60

Chất liệu: Gỗ

Màu sắc: Nâu

Tình trạng: Mới 98%

-11%
800.000 

KT: 80*40*80

Chất liệu: Gỗ

Màu sắc: Nâu

Tình trạng: Mới 98%

-10%
1.800.000 

KT: 70*1m4*1m2

Chất liệu: Gỗ

Màu sắc: Trắng

Tình trạng: Mới 98%

-5%
5.200.000 

Chất liệu: Da

Màu sắc: Đen

Tình trạng: Mới 98%

-20%
1.200.000 

KT: 1.7×0.4×0.4(m)

Chất liệu: MDF

Màu sắc: Trắng Xanh

Tình trạng: Mới 98%

-30%
700.000 

KT: 1.2×0.3×1.1(m)

Chất liệu: MDF

Màu sắc: Trắng

Tình trạng: Mới 98%

-9%
2.000.000 

KT: 1m6*2m

Chất liệu: Gỗ

Màu sắc: Kem

Tình trạng: Mới 98%

-17%
10.000.000 

KT: 1m*2m*75cm)

Chất liệu: Gỗ Gỏ Đỏ

Màu sắc: Nâu

Tình trạng: Mới 98%

-8%
5.500.000 

Công Suất : 1.5HP

Tình Trạng : 98%

Màu Sắc : Trắng Kem

Bàn Làm Việc CũXem tất cả

-21%
950.000 

KT: 1.4×0.7×0.75(m)

Chất liệu: Gỗ

Màu sắc: Nâu Cánh Gián

Tình trạng: Mới 98%

-13%
700.000 

KT: 0.80×0.4×0.75(m)

Chất liệu: Gỗ

Màu sắc: Vàng

Tình trạng: Mới 98%

-10%
900.000 

KT: 1.45×1.25×0.75(m)

Chất liệu: MDF

Màu sắc: Vàng

Tình trạng: Mới 98%

-8%
600.000 

KT: 1M2*60*75

Chất liệu: Gỗ

Màu sắc: Nâu

Tình trạng: Mới 98%

-7%
280.000 

Chất liệu: Da

Màu sắc: Xanh

Tình trạng: Mới 98%

-13%
700.000 

KT: 1m2*60*75

Chất liệu: Gỗ

Màu sắc: Nâu

Tình trạng: Mới 98%

-10%
450.000 

KT: 1M*60*75

Chất liệu: gỖ

Màu sắc: Vân Gỗ

Tình trạng: Mới 98%

-17%
1.000.000 

KT: 1m*2M*75cm)

Chất liệu: Gỗ Mdf

Màu sắc: Kem

Tình trạng: Mới 98%

-10%
900.000 

KT: 1m2*1M8*75cm)

Chất liệu: Gỗ Mdf

Màu sắc: Kem

Tình trạng: Mới 98%

-12%
2.200.000 

KT: 1m36*76*76cm)

Chất liệu: Gỗ Muồng

Màu sắc: Nâu

Tình trạng: Mới 98%

Bàn Giám Đốc CũXem tất cả

-17%
2.500.000 

KT: 1.55×0.7×0.75(m)

Chất liệu: MDF

Màu sắc:  Xám Nâu

Tình trạng: Mới 98%

-10%
1.800.000 

KT: 1.65×1.6×0.75(m)

Chất liệu: MDF

Màu sắc: Nâu

Tình trạng: Mới 98%

-16%
1.350.000 

KT: 1.4×0.8×0.75(m)
Chất liệu: MDF
Màu sắc: Nâu
Tình trạng: Mới 98%

-7%
2.800.000 

KT: 1.6×8.0×0.75(m)
Chất liệu: MDF
Màu sắc: Nâu
Tình trạng: Mới 95%

-17%
2.500.000 

KT: 1.6×0.9×0.75(m)
Chất liệu: MDF
Màu sắc: Vàng
Tình trạng: Mới 95%

-10%
1.800.000 

KT: 1.6×1.9×0.75(m)
Chất liệu: MDF Lõi Xanh
Màu sắc: Xám
Tình trạng: Mới 95%

-29%
2.500.000 

KT: 1.8×0.9×0.75(m)
Chất liệu: Ván MDF
Màu sắc: Vân gỗ nâu
Tình trạng: Mới 99%

-13%
3.500.000 

KT: 1.6×8.0×0.75(m)
Chất liệu: MDF
Màu sắc: Nâu
Tình trạng: Mới 95%

-92%
2.250.000 

KT: 2×8.0×0.75(m)
Chất liệu: MDF
Màu sắc: Vàng
Tình trạng: Mới 95%

-20%
2.000.000 

KT: 1.6×8.0×0.75(m)
Chất liệu: MDF
Màu sắc: Trắng Nâu
Tình trạng: Mới 95%

Bàn Họp CũXem tất cả

-23%
1.000.000 

KT: 1.0×2.0×0.75(m

) Chất liệu: MDF

Màu sắc: Nâu

Tình trạng: Mới 98%

-15%
5.500.000 

KT: 1×3×0.75(m)
Chất liệu: MDF
Màu sắc: Vân gỗ Vàng
Tình trạng: Mới 99%

-25%
3.000.000 

Bàn Họp mới 90&.

Kích Thước: 1m2x3m

Chất liệu: Gỗ MDF

-20%
1.200.000 

KT: 1.6×0.7×0.75(m)
Chất liệu: Ván MDF
Màu sắc: Vân gỗ vàng
Tình trạng: Mới 99%

-13%
2.450.000 

KT: 2×1.2×0.75(m)
Chất liệu: MDF
Màu sắc: Trắng
Tình trạng: Mới 95%

Ghế Văn Phòng CũXem tất cả

-13%
350.000 

Chất liệu: Nệm Lưới

Màu sắc: Đen

Tình trạng: Mới 98%

-17%
1.000.000 

Chất liệu: Da

Màu sắc:  Đen

Tình trạng: Mới 98%

-20%
200.000 

Chất liệu: Da

Màu sắc: Xanh

Tình trạng: Mới 98%

-6%
300.000 

Chất liệu: Nệm Lưới

Màu sắc: Xanh Đen

Tình trạng: Mới 98%

-20%
400.000 

Chất liệu: Da

Màu sắc: Kem

Tình trạng: Mới 98%

-17%
250.000 

KT: 45cm

Chất liệu: Da

Màu sắc: Xanh

Tình trạng: Mới 98%

-20%
160.000 

KT: 45cm

Chất liệu: Da

Màu sắc: Xanh

Tình trạng: Mới 98%

-17%
500.000 

Chất liệu: Nệm Lưới

Màu sắc: Đen Đỏ

Tình trạng: Mới 96%

-10%
450.000 

Chất liệu: Nêm Lưới

Màu sắc: Đỏ Đen

Tình trạng: Mới 96%

-10%
450.000 

Chất liệu: Nệm Lưới

Màu sắc: Đen Đỏ

Tình trạng: Mới 98%

Ghế Giám Đốc CũXem tất cả

-21%
950.000 

KT: 1.4×0.7×0.75(m)

Chất liệu: Gỗ

Màu sắc: Nâu Cánh Gián

Tình trạng: Mới 98%

-17%
1.000.000 

Chất liệu: Da

Màu sắc:  Đen

Tình trạng: Mới 98%

-17%
1.500.000 
-13%
1.400.000 
-20%
1.200.000 
-17%
1.000.000 
-17%
1.000.000 

Chất liệu: Da
Màu sắc: Đen
Tình trạng: Mới 95%

-17%
2.500.000 

KT: 1.6×0.9×0.75(m)
Chất liệu: MDF
Màu sắc: Vàng
Tình trạng: Mới 95%

-25%
900.000 

Ghế Giám Đốc Mới 90%

-21%
1.500.000 

Tủ Hồ Sơ CũXem tất cả

-3%
1.650.000 

KT: 1.1×0.35×1.2(m)

Chất liệu: Gỗ

Màu sắc: Vàng

Tình trạng: Mới 97%

-11%
1.600.000 

KT: 1.1×0.35×1.2(m)

Chất liệu: Gỗ

Màu sắc: Vàng

Tình trạng: Mới 98%

-11%
1.600.000 

KT: 1.2×0.6×0.75(m)

Chất liệu: Gỗ

Màu sắc: Vàng Xám

Tình trạng: Mới 98%

-14%
860.000 

KT: 1.1×0.5×0.8(m)

Chất liệu: MDF

Màu sắc: Trắng

Tình trạng: Mới 98%

-14%
300.000 

KT: 45*45*60

Chất liệu: Gỗ

Màu sắc: Kem

Tình trạng: Mới 98%

-20%
2.000.000 

KT: 1m2*40*2m

Chất liệu: Gỗ

Màu sắc: Kem

Tình trạng: Mới 97%

-14%
3.000.000 

Kt: 2m*40*2m4

Chất liệu: lưới

Màu sắc: đen

Tình trạng: Mới 98%

-10%
1.800.000 

KT: 1.0×0.4×2.5(m)

Chất liệu: MDF

Màu sắc: Nâu Xám

Tình trạng: Mới 98%

-13%
350.000 

KT: 0.45×0.45×0.62(m)

Chất liệu: MDF

Màu sắc: Trắng Xám

Tình trạng: Mới 98%

-17%
1.000.000 

KT: 1.2×0.4×0.8(m)

Chất liệu: MDF

Màu sắc: Vàng

Tình trạng: Mới 98%

Bàn Ghế Cafe CũXem tất cả

-17%
250.000 

Chất liệu: Nhựa

Màu sắc:  Nâu

Tình trạng: Mới 98%

-17%
250.000 

Chất liệu: Da

Màu sắc:  Xám

Tình trạng: Mới 98%

-13%
350.000 

Chất liệu: Nệm

Màu sắc: Xanh

Tình trạng: Mới 98%

-6%
800.000 

Chất liệu: Gỗ

Màu sắc: Trắng

Tình trạng: Mới 98%

-25%
150.000 

KT: 80cm

Chất liệu: Gỗ

Màu sắc: Nâu

Tình trạng: Mới 98%

-20%
200.000 

Chất liệu: Nhựa

Màu sắc: Vàng

Tình trạng: Mới 97%

-20%
200.000 

Chất liệu: MDF

Màu sắc: Trắng

Tình trạng: Mới 98%

-17%
250.000 

Chất liệu: Sắt

Màu sắc: Vàng

Tình trạng: Mới 98%

-8%
600.000 

KT: 1M2*60*75

Chất liệu: Gỗ

Màu sắc: Nâu

Tình trạng: Mới 98%

-25%
300.000